Sifonik Sistem sifonik yağmur suyu drenaj sistemi

Sifonik Sistem temelde akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan oluktan ya da çatıdan tahliye edilmesini sağlamaktır. Bu karmaşık hidrolik hesabın çözümü için Bernoulli'nin akış denkleminden yola çıkılarak hareket edilmiştir. Sifonik sistem çözümlerinin daha hızlı ve verimli çözümü için çeşitli yazılımlar kullanılmaktadır.

Referanslar

       Türkiye'de ve Avrupa'da Sifonik Sistem konusunda bilinci sağlayacak, ortak değerler yaratacak, güven ve verimli esasına dayanan müşteri odaklı hizmet sunmak ve buna bağlı katılımlı insan kaynaklı sistemleri kurmak.

tumunu gor pdf olarak indir