Sifonik Sistem sifonik yağmur suyu drenaj sistemi

Sifonik Sistem temelde akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan oluktan ya da çatıdan tahliye edilmesini sağlamaktır. Bu karmaşık hidrolik hesabın çözümü için Bernoulli'nin akış denkleminden yola çıkılarak hareket edilmiştir. Sifonik sistem çözümlerinin daha hızlı ve verimli çözümü için çeşitli yazılımlar kullanılmaktadır.

Sifonik Sistem Analitik Dizayn

   BİLGİSAYAR DESTEKLİ DİZAYN VE HESAPLAMA YÖNTEMİ
    
Sifonik Sistem Projelendirme alanında uzman mühendis ekip tarafından, özel tasarlanmış bilgisayar programı ile yapılır. Yapıya uygun dizayn ve hidrolik hesaplamalar yapılarak müşteriye sunulur.


Projelendirmenin yapılabilmesi için;

* Mimari Kesit
* Çatı Planı
* Mekanik Tesisat Planı
* Bölgesel yağış oranı gerekmektedir.